Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
13/2022
5 063,30 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
17. Január 2023
Rámcová dohoda
13 2023
5 064,12 € ATC-JR, s.r.o. Domov MÁRIE
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
16 2023
5 481,78 € ATC-JR, s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
9 2023
5 516,70 € Miloš Dub Domov MÁRIE
22. Apríl 2024
Licenčná zmluva
11 2024
7 257,60 € DODS SYSTEM, s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
4 2023
7 344,17 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 19/2023
36 2023
9 401,32 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
50 2023
9 834,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
17 2023
10 307,20 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
6. Júl 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
282022
10 955,04 € AZ-Gastro s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
8 2023
12 904,65 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
20. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
34 2023
13 230,04 € DSS Bušince Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
39 2023
13 393,61 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
23. Máj 2022
Rámcová dohoda
222022
14 007,20 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
262022
16 386,00 € JStore, s.r.o. Domov MÁRIE
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
11 2023
18 722,40 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda
232023
19 446,90 € Domäsko, s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
19 581,10 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 37/2023
37 2023
19 797,89 € MONTA-ZVOLEN spol. s r.o. Domov MÁRIE
6. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
272022
21 047,39 € Kalorim s.r.o. Domov MÁRIE