Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Zmluva č. 1252/2022/ODDSM o prevode správy majetku BBSK
242022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov MÁRIE
1. Jún 2022
Kolektívna zmluva 2022
252022
0,00 € ZOO Domov MÁRIE Domov MÁRIE
11. Júl 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
292022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
8. November 2022
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo znehodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa
2207023375
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
8. November 2022
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov
20222305
0,00 € PolyStar, s.r.o. Domov MÁRIE
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
44 2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov MÁRIE
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
45 2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
47 2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Domov MÁRIE
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
19/2023
0,00 € SLUŽBYT Žarnovica s.r.o. Domov MÁRIE
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
43 2022
90,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
9. Marec 2023
Darovacia zmluva
18 2023
191,00 € JA life s.r.o. Domov MÁRIE
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
14/2022
200,00 € Netbis s.r.o. Domov MÁRIE
3. August 2022
Kúpna zmluva
31 2022
227,50 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov MÁRIE
11. Október 2022
Darovacia zmluva
362022
352,80 € MARTA - Výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
18/2022
358,31 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
24. November 2022
Darovacia zmluva
42 2022
393,53 € BANCHEM s.r.o Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
352022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
27. September 2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
35 2022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
24. Január 2023
Zmluva na certifikáciu systému manažérstva
14 2023
500,00 € QECON, spol. s r. o. Domov MÁRIE
22. August 2022
Kúpna zmluva
34 2022
829,84 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov MÁRIE