Centrálny register zmlúv

Domov MÁRIE

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
Rámcová dohoda
7 2023
21 480,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
5 2023
22 827,70 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
49 2023
23 736,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
6 2023
Doplnená
24 804,00 € Limas s.r.o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
10 2023
31 623,60 € Anton Antol s.r.o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
47 2023
32 151,95 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
16/2022
32 335,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
3 2023
33 859,93 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
27. December 2023
Rámcová dohoda
46 2023
34 860,70 € Jarmila Szegéňová Domov MÁRIE
19. December 2023
Rámcová dohoda
38 2023
35 812,86 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
21/2022
35 901,13 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov MÁRIE
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
20/2022
38 881,84 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
12 2024
45 204,64 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov MÁRIE
10. Január 2023
Rámcová dohoda
1 2023
47 985,54 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov MÁRIE