Centrálny register zmlúv

Obec Brezany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení/zhodnotení komunálneho odpadu
1/2022
4 772 327,42 € T+T, a.s. Obec Brezany
12. Február 2024
Zmluva o dielo
82024
443 678,03 € FEROSTA a spol. s.r.o. Obec Brezany
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
602023
42 550,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Brezany
18. Máj 2023
Zmluva o dielo
292023
10 800,00 € DRAFT STUDIO s.r.o. Obec Brezany
23. Jún 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
362023
7 765,01 € Pavol Martoník + 15 účastníkov Obec Brezany
9. Február 2024
Kúpna zmluva
62024
5 350,00 € Helena Štalmašková Obec Brezany
9. Február 2024
Kúpna zmluva
52024
5 264,00 € Erik Chodelka a manželka Katarína Obec Brezany
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
162023
4 000,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
42024
4 000,00 € TJ Brezovec Brezany Obec Brezany
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
202226
2 000,00 € Nadácia EPH Obec Brezany
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
212023
2 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Obec Brezany
12. Máj 2022
Zmluva o prenájme verejného priestranstva a zabezpečení služieb na verejnom podujatí
11/2022
1 300,00 € TRIFLE s.r.o. Obec Brezany
6. Marec 2023
Zmluva o prenájme verejného priestranstva a zabezpečení služieb na verejnom podujatí
102023
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme verejného priestranstva
122024
1 300,00 € TRIFLE, s.r.o. Obec Brezany
10. Február 2023
Darovacia zmluva
072023
944,40 € LUCOM Technologies, s.r.o. Obec Brezany
10. Február 2023
Zmluva o výpožičke notebooku
082023
944,40 € LUCOM Technologies, s.r.o. Obec Brezany
22. Január 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
32024
757,44 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Brezany
23. Jún 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
352023
750,00 € Otília Švecová Obec Brezany
30. August 2023
Kúpna zmluva - pozemok k.ú. Brezany
432023
730,00 € Ferdinand Špánik a Katarína Urbánková Obec Brezany
12. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
730,00 € Ferdinad Špánik + 1účastník Obec Brezany