Centrálny register zmlúv

Obec Bátorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
03-1/2024
0,00 € Viničky service s.r.o. Obec Bátorová
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
03-2/2024
0,00 € Viničky service s.r.o. Obec Bátorová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
3/2023
0,00 € Rozália Plechová Obec Bátorová
27. Február 2024
zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/20/485
0,00 € Ministerstvo ŽP SR Obec Bátorová
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2024
0,00 € Ing. Katarína Karczagová Obec Bátorová
13. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
01/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Bátorová
23. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
B/581/24
0,00 € Marius Padersen, a.s. Obec Bátorová
23. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika Obec Bátorová
23. Január 2024
Zmluva o zbere použitých textílií
2/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Bátorová
5. Január 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
524014433
0,00 € StVPS, a.s. Obec Bátorová
22. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
122023
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Bátorová
22. December 2023
Zmluva o účte-Univerzal
132023
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Bátorová
7. November 2023
Kúpna zmluva
01/2023
0,00 € Slovak Estate s.r.o. Obec Bátorová
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení webstránky
PK-12102023-02
0,00 € Webex.digital s.r.o. Obec Bátorová
23. Október 2023
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
25/018/23
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Bátorová
23. Október 2023
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
25/019/23
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Bátorová
4. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
00649333
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Bátorová
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
0,00 € K-CENTRUM s.r.o. Obec Bátorová
18. August 2023
Zmluva o dielo
17082023
0,00 € Jozef Šaranko STEAM Obec Bátorová
18. August 2023
Zmluva o dielo
1782023
0,00 € Jozef Šaranko STEAM Obec Bátorová