Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o obstaraní diela
2022_Z_011
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
23. Máj 2022
Darovacia zmluva
2022_Z_013
0,00 € Kosit, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
2. Jún 2022
DODATOK ku kolektívnej zmluve
2022_D_007
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ZV SLOVES
14. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3/2021 RENE izolácie KE, s.r.o.
2022_D_008
0,00 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
14. Jún 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
2022_Z_015
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. Jún 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
2022_D_009
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
20. Jún 2022
Kolektívna zmluva 2022
2022_Z_23
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. Jún 2022
Darovacia zmluva Labaš s.r.o
2022_Z_025-Labaš s.r.o.
0,00 € LABAŠ s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
27. Jún 2022

2022_Z_026_ESALEX s.r.o.
0,00 € ESALEX s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
27. Jún 2022

2022_Z_026_ESALEX s.r.o.
0,00 € ESALEX s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
16. Júl 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení stravovania dôchodcov uzavretej dňa 12.6.2019
2022_D_010
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
23. August 2022
Dodatok č. 1
2022_D_011
0,00 € Mária Šimoňáková,r. Markušová, PhDr. Jana Krasnayová, r. Markušová, Ing, Martina Peterčáková, PhD, r. Albrechtová, Mgr. Juliana Tomková, r. Juriková MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
21. September 2022
Zmluva o vykonávaní verejného servisu
2022_Z_035
0,00 € ALBA bazénová technika, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. Október 2022
Zmluva o bezodplatnom nájme spoločných časti bytového domu
2022_Z_037
0,00 € Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
12. Október 2022
Zmluva o usporiadaní nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu
2022_Z036
0,00 € Družstvo združených stavebných bytových družstiev Košice I. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
14. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2022 cyklotrasa
2022_D_012
0,00 € Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
29. November 2022
Dodatok č.1 k servisnej zmluve_ALBA bazénová technika
2022_D_013
0,00 € ALBA bazénová technika, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o stravovaní dôchodcov v SSP Garbiarska
2023_D_002
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
20. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov školy pre referendum
2023_Z_002
0,00 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
30. Január 2023
Darovacia zmluva_defibrilátor
2023_Z_003
0,00 € Dobrovoľnícke centrum Košického kraja MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE