Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023_Z_067
343 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
4. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda
2023_Z_035
77 220,40 € css-stav s. r. o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
18. September 2023
Dohoda o urovnaní
2023_Z_061
70 000,00 € MPV Družstvo, družstvo MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024
032_Z_2024
36 220,11 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023_Z_032
30 287,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSV5-76-98
2023_D_057
29 070,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2023_Z_040
28 680,00 € 3linea,, spol. s r.o. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
25. November 2022
Zmluva o dielo Sadové úpravy – náhradná výsadba za výrub – Európska trieda
2022_Z_041
26 510,94 € Správa mestskej zelene v Košiciach MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/2-2003/2023
2023_Z_023
19 087,56 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
2023_Z_059
16 423,89 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022: Príprava plochy pre športovo-oddychový areál K Park – búracie a dokončovacie práce
2022_Z_024
14 990,06 € A - STUDIO s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
25. August 2022
Príkazná zmluva 2022001988
2022_Z_032
11 970,00 € Mesto Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
5. September 2022
Zmluva o dielo č. 3 Projekt cyklotrasa 2
2022_Z_034
11 970,00 € Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. Apríl 2023
Dodatok číslo 3/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_039
11 811,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rabeno, s.r.o.
8. Marec 2023
Dodatok číslo l/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_007
7 788,25 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Stanislav Jurač
8. Marec 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/22-2011/2023
2023_Z_024
7 560,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
8. Marec 2023
Dodatok číslo 12/P/2023 k zmluve č. 2/2003 o nájme nebytových priestorov
2023_D_008
7 453,56 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
14. Marec 2023
Dodatok číslo 4/P/2023 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
2023_D_019
7 226,00 € Igor Madár MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
28. September 2023
Dodatok č. 1k Zmluve o dielo č. 1/2023
2023_D_055
6 093,60 € css-stav s. r. o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
3. Máj 2023
ZMLUVA O DODÁVKE, ODBERE A REFAKTURÁCII ČASTI ENERGIÍ č. 1/9-1998/2023 (č. nájomcu: 0266/2023/CE)
2023_Z_034
5 726,60 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Slovenská sporiteľňa, a.s.