Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1/2009
0,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
2014
0,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
8. Marec 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 2/2023/SOŠTEDs
0,00 € Wertheim, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2022/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. Marec 2023
Nefinančný dar 8ks NB, monitory a dokovacie stanice
Zmluva č. 4/2023/SOŠTEDs
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2023
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov
Zmluva č. 9/2023/SOŠTEDs
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
28. September 2023
Dohoda o príležitostnom verejnom obstrávaní
Zmluva č. 12/2023/SOŠTEDs
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Zmluva č. 15/2023/SOŠTEDs
0,00 € SEEN s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
20. December 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva č. 16/2023/SOŠTEDs
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva č. 18/2023/SOŠTEDs
0,00 € encare, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Február 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 2/2024/SOŠTEDs
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmuve o poskytovaní služieb BOZP
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
30,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb CO
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
60,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad
Zmluva č. 1/2024/SOŠTEDs
71,88 € Jablotron Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
20. December 2023
zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 23K221046
Zmluva č. 13/2023/SOŠTEDs
80,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. November 2023
Zmluva č.2023/798- o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
Zmluva č. 14/2023/SOŠTEDs
310,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. November 2022
Zmluva č.2022/731 o organizovaní, riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov škol. zariadení
Zmluva č. 6/2022/SOŠTEDs
620,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
27. Apríl 2023
Príprava a lektorovanie vzdelávania PZ SOŠT Dunajská Streda
Zmluva č. 6/2023/SOŠTEDs
789,60 € Edusteps Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
1. Marec 2023
Finančný dar
Zmluva č. 1/2023/SOŠTEDs
1 000,00 € Orange CorpSec, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1