Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla na rok 2023
Zmluva č. 7/2022/SOŠTEDs
86 661,36 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí stravovania
Zmluva č. 10/2023/SOŠTEDs
20 372,00 € LUNI JEDÁLEŇ - František Tóth Lehnice Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania na školský rok 2022/2023
Zmluva č. 3/2022/SOŠTEDs
19 900,00 € LUNI JEDÁLEŇ - František Tóth Lehnice Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o výpožičke strojárskych dielní
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEDs
10 288,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o výpožičke strojárskych dielní
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEDs
10 288,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Október 2022
dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
9 159,56 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 3/2023/SOŠTEDs
7 421,52 € HYDRAULIKA DS, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
19. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva č. 11/2023/SOŠTEDs
3 188,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
20. December 2023
Obmena EZS školy
Zmluva č. 17/2023/SOŠTEDs
2 973,46 € SEEN s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
19. Máj 2023
10 kusov počítačov HP EliteDesk 800, Windows 10Pro
Zmluva č. 7/2023/SOŠTEDs
1 895,00 € ZMRS pri SOŠ technickej Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o nájme BUFETU
Zmluva č. 4/2022/SOŠTEDs
1 232,70 € agRo-dop s.r.o. Tamás Csölle Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
1. Marec 2023
Finančný dar
Zmluva č. 1/2023/SOŠTEDs
1 000,00 € Orange CorpSec, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
27. Marec 2023
Finančný dar-Zberová súťaž SMS- Starý mobil sem
Zmluva č. 5/2023/SOŠTEDs
1 000,00 € Nezisková organizácia RECYKLOHRY Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
27. Apríl 2023
Príprava a lektorovanie vzdelávania PZ SOŠT Dunajská Streda
Zmluva č. 6/2023/SOŠTEDs
789,60 € Edusteps Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. November 2022
Zmluva č.2022/731 o organizovaní, riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov škol. zariadení
Zmluva č. 6/2022/SOŠTEDs
620,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
21. November 2023
Zmluva č.2023/798- o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
Zmluva č. 14/2023/SOŠTEDs
310,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
20. December 2023
zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 23K221046
Zmluva č. 13/2023/SOŠTEDs
80,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad
Zmluva č. 1/2024/SOŠTEDs
71,88 € Jablotron Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb CO
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
60,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmuve o poskytovaní služieb BOZP
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
30,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1