Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla na rok 2023
Zmluva č. 7/2022/SOŠTEDs
86 661,36 € MAGNA TEPLO a.s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
22. November 2022
Zmluva č.2022/731 o organizovaní, riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov škol. zariadení
Zmluva č. 6/2022/SOŠTEDs
620,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Október 2022
dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
9 159,56 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o nájme BUFETU
Zmluva č. 4/2022/SOŠTEDs
1 232,70 € agRo-dop s.r.o. Tamás Csölle Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o výpožičke strojárskych dielní
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEDs
10 288,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
9. September 2022
Zmluva o výpožičke strojárskych dielní
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEDs
10 288,00 € Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania na školský rok 2022/2023
Zmluva č. 3/2022/SOŠTEDs
19 900,00 € LUNI JEDÁLEŇ - František Tóth Lehnice Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb CO
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
60,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.3 k zmuve o poskytovaní služieb BOZP
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2022/SOŠTEDs)
30,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
1/2009
0,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
2014
0,00 € Mária Bíróová Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda