Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Dohoda o skončení Dohody o užívaní priestorov
30072019
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
26. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva č.161465/2022
Zmluva č. 23/2022/SOŠETt
0,00 € Messer Tatragas spol.s r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Apríl 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D Dohoda o zálohových platbách pre rok 2022
Zmluva č. 28/2022/SOŠETt
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Apríl 2022
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 18/N-02
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 31/2018/SOŠETt)
0,00 € AITEN a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Máj 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D Dohoda o zálohových platbých pre rok 2022
Zmluva č. 32/2022/SOŠETt
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. Jún 2022
Darovacia zmluvy na 6 ks tlačiarní
Zmluva č. 43/2022/SOŠETt
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca 1266/BCOO/2022
Zmluva č. 67/2022/SOŠETt
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
1. September 2022
Záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy PV a záväzkoch školy poskytovať žiakom TV v SDV
Zmluva č. 79/2022/SOŠETt
0,00 € BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
1. September 2022
Zmluva o ubytovaní č.28/962/2022
Zmluva č. 72/2022/SOŠETt
0,00 € Trnavská univerzita, Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. September 2022
Zmluva o ubytovaní č. 29/962/2022
Zmluva č. 80/2022/SOŠETt
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. September 2022
odberový diagram na dodávku a odber tepla pre rok 2023
Zmluva č. 87/2022/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
21. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 91/2022/SOŠETt
0,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. September 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA v roku 2022
Zmluva č. 104/2022/SOŠETt
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra
Zmluva č. 124/2022/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. November 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 136/2022/SOŠETt
0,00 € Mesto Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č.01/S/2018 o poskytovaní služieb školského stravovania
Dodatok č. 37 (Zmluva č. 54/2018/SOŠETt)
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/140/2022
Zmluva č. 165/2022/SOŠETt
0,00 € Vohnútová Erika, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
Zmluva č. 170/2022/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. December 2022
Zmluva o dielo č. B/2023/ZZ/0101
Zmluva č. 171/2022/SOŠETt
0,00 € Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
31. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 47/140/2022
Zmluva č. 172/2022/SOŠETt
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1