Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Zmluva o dielo č. 0052/VSE Solutions/2022
Zmluva č. 153/2022/SOŠETt
750 000,00 € VSE Solutions s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
7. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 85/2022/SOŠETt
440 845,96 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/140/2022
Zmluva č. 13/2023/SOŠETt
151 541,76 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
Zmluva č. 45/2022/SOŠETt
113 892,00 € Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
3. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 126/2022/SOŠETt
102 007,68 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
10. Máj 2023
Zmluva o dielo - oprava priestorov
Zmluva č. 71/2023/SOŠETt
89 116,00 € PROVA Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 88/140/2023
Zmluva č. 243/2023/SOŠETt
56 161,56 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. November 2023
Zmluva o dielo - obnova sústavy vykurovania
Zmluva č. 212/2023/SOŠETt
46 348,09 € TERMOMONT Dolná Krupá Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 107/2021/SOŠETt)
31 873,52 € RESTORE s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
7. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 62/2022/SOŠETt
19 856,04 € Arcus Signum s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
8. September 2022
Darovacia zmluva
Zmluva č. 83/2022/SOŠETt
17 075,92 € FC Spartak, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/140/2022
Zmluva č. 9/2023/SOŠETt
10 227,96 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. Február 2023
Mandátna zmluva
Zmluva č. 26/2023/SOŠETt
8 880,00 € BEVVA s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a súvisiacich priľahlých pozemkov č.31/140/2020
Dodatok č. 36 (Zmluva č. 6/2021/SOŠETt)
5 591,99 € VUJE, a. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. Júl 2022
Mandátna zmluva
Zmluva č. 66/2022/SOŠETt
5 400,00 € LEGAL TENDER s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. August 2022
Mandátna zmluva
Zmluva č. 70/2022/SOŠETt
4 800,00 € LEGAL TENDER s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/140/2022
Zmluva č. 26/2022/SOŠETt
4 555,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
3. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/140/2022
Zmluva č. 128/2022/SOŠETt
3 335,00 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/140/2023
Zmluva č. 201/2023/SOŠETt
3 220,00 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
17. Január 2023
Rámcová zmluva o inzercii č. 391230016
Zmluva č. 12/2023/SOŠETt
2 220,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1