Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Dodatok č. 1
49-2023
0,00 € Podpradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
11. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly-stolný tenis do základných škôl 2024
48-2023
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
8. December 2023
Zmluva o dielo č.1/2023
47-2023
14 578,28 € INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KŠ/ZO/2022KŠP9684-2 O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
46-2023
0,00 € Kyberšikana, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
45/2023
2 440,00 € Ing. Dagmar Melotíková Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
6. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/23/24
44-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, Poprad
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/23/24
43-2023
1 197,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 SpeakUp, s.r.o.
28. September 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
42-2023
0,00 € EKOTEC, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/23/24
41-2023
1 278,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 Ing. Zdenka Humesnká PhD., MBA
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/23/24
39-2023
630,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 Martin Gajan Mgr.
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/23/24
40-2023
1 435,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 Hokej klub Poprad
18. September 2023
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2023/2024
38-2023
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
11. September 2023
Darovacia zmluva
37-2023
0,00 € Sobotníček o.z. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
18. August 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 7/23
34-2023
245,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota RK INLINECENTER, o.z.
8. August 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1173/2013
31-2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
3. August 2023
Poistná zmluva číslo 2409143089
30-2023
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
24. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
28-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Júl 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 6/23
27-2023
575,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Gymnathlon Slovensko
26. Jún 2023
Dodatok ku zmluve č.: R2639
26-2023
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí daru
25-2023
259,20 € Nadácia LETOKRUHY Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota