Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Príloha ku Kolektívnej zmluve na roky 2021-2023 - Rozpočet sociálneho fondu 2022
32-2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/22/23
31-2022
487,22 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
28. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/22/23 zo dňa 05.09.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.09.2022
30/2022
199,98 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Ing. Michal Humenský
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/22/23
29/2022
5 000,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Orange Slovensko, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/22/23
26/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SPORT CLUB FOR ALL o.z.
13. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/22/23
27/2022
219,96 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/22/23
25-2022
6 265,79 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Centrum voľného času v Poprade
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/22/23
24/2022
689,22 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SpeakUp s.r.o.
28. September 2022
Darovacia zmluva
23/2022
4 300,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
26. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
22/2022
0,00 € Lunys s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/22/23
18/2022
1 199,88 € Ing. Michal Humenský Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Náberežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/22/23
20/2022
2 203,14 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad Ing. Miroslava Beck
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/22/23
19/2022
536,55 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Náberžie Jana Pavla II. 2802/3, Poprad Mgr. Martin Gajan
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/22/23
21/2022
1 166,55 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Hokej klub Poprad o.z.
30. August 2022
Darovacia zmluva
17/2022
100,00 € Ing. Mária Javorská Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
25. Júl 2022
Zmluva č. 389/2022/OPR o poskytnutí dotácie
16/2022
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. Jún 2022
Dodatok ku zmluve č. R2639
15/2022
13,96 € OTIS Výťahy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
2. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
13/2022
26 919,88 € MILEO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.7/21/22 zo dňa 01.10.2021
12/2022
444,84 € Základná škola s materskou školu, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad /vlastník a zriaďovateľ/ SPORT CLUB FOR ALL
29. Apríl 2022
Príloha ku Kolektívnej zmluve - Pravidlá tvorby a použitia sociálneho fondu pre zamestnancov ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad
10
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota