Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
6-2023
Doplnená
19 178,93 € MÄSO-TATRY s.r.o Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
1-2023
Doplnená
6 966,54 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2-2023
Doplnená
28 479,56 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
3-2023
Doplnená
40 983,32 € Sintra spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. Október 2022
Dohoda o dobere tepla k Zmluve o dodávke a odbere tepla zo dňa 19.09.2016
28/2022
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. December 2022
Licenčná zmluva 20221203
35/2022
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
22. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 09.06.2014
39/2022
55,00 € Martin Majerčák Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/22/23
41/2022
7 883,05 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Centrum voľného času v Poprade
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/22/23
42/2022
672,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SpeakUp s.r.o.
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/22/23
44-2022
483,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Mgr. Martin Gajan
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/22/23
45-2022
588,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/22/23
46/2022
966,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Hokej klub Poprad o.z.
30. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/22/23
43/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Ing. Miroslava Beck
30. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/22/23
47/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad SPORT CLUB FOR ALL o.z.
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
40-2022
2 150,00 € Ing. Dagmar Melotíková Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
20. December 2022
Kúpna zmluva PVMEL3
38-2022
657,00 € XLSK Nábytok s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
16. December 2022
Zmluva č. KŠ/ZO/2022KŠP9684-2 o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
37-2022
768,00 € KYBERŠIKANA, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
14. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie a registratúry
36/2022
0,00 € ARCHIVOVANIE SK, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
13. December 2022
Rámcová zmluva o správe registratúry
34/2022
0,00 € Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
9. December 2022
Darovacia zmluva
33-2022
300,00 € CHLADIARENSTVO TATRY, Mgr. Martin Jalovičiar Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota