Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Dohoda o ukončení RD - Mäso a mäsové výrobky - POZANA MEAT s.r.o.
Zmluva č. 2022/0025
0,00 € POZANA MEAT s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. Júl 2022
Dodatok č. 1 KZ č. Z20221481_Z
51/2022
0,00 € MEDIXRAY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
18. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
56/2022
0,00 € bioMérieux CZ s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k ZML .č WinLSS/SZ/1438/2020
57/2022
0,00 € Počítače a Programovanie, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Júl 2022
Dohoda o urovnaní sporných práv a povinností
58/2022
0,00 € NRSYS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. August 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
60/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
63/2022
0,00 € KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Dodatok k zmluve o poverení so spracúvaním osobných údajov
64/2022
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda - BAX PHARMA, s.r.o.
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
66/2022
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
67/2022
0,00 € MED-ART, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
68/2022
0,00 € B. Braun Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
69/2022
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. August 2022
Rámcová dohoda
70/2022
0,00 € INTEC PHARMA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
31. August 2022
Dodatok č. 1 ku zmluve č. Z20224329_Z
Z20224329_Z
0,00 € HYCA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 11-P/2022/FL
73/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. September 2022
Zmluva č. 10NSP2000122 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10NSP2000122
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
75/2022
0,00 € MEDIRUDNO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Október 2022
Zmluva o spolupráci
76/2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Prievidza Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. Október 2022
Zmluva na rok 2023
77/2022
0,00 € SEKK spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach