Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
385/2023
18 197 913,91 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Október 2023
Dohoda o odpustení dlhu č. 02/2023
52/2023
10 595 519,85 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. Október 2022
Zmluva o dielo - Vybudovanie nového OAIM
79/2022
Doplnená
4 107 783,99 € Keraming a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Marec 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/02/02
D/99/23/02/02
600 266,10 € BFF Central Europe s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 47/2023 - InMed Slovakia s.r.o.
47/2023
526 800,00 € InMed Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. August 2022
Kúpna zmluva
71/2022
210 960,00 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2022
Zmluva o dielo
96/2022
Doplnená
198 000,00 € KERAMOSPOL projekt, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Jún 2022
Zmluva o dielo - B a B plus s.r.o. - Stavebné úpravy vstupu do nemocnice
Zmluva č. 2022/0035
Doplnená
215 997,97 € B a B plus s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
1. Júl 2022
VITAMED.SK s.r.o. - Kúpna zmluva
42/2022
191 962,80 € VITAMED.SK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
30. Máj 2023
Kúpna zmluva - ULTRAMED, s.r.o.
20/2023
186 360,00 € ULTRAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
16/2023
145 969,94 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
36/2023
138 942,00 € Surgitech s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 49/2023
49/2023
135 180,00 € Askin & Co., spol s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. August 2022
Kúpna zmluva
72/2022
124 056,00 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
14/2023
107 937,16 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. Január 2024
Rekonštrukcia vykurovania budova E
4/2024
105 000,00 € KALORIM s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
CHRIEN, spol. s r.o. - rámcová dohoda
15/2023
103 375,68 € CHRIEN, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
TYREX-Xray, s.r.o. - Kúpna zmluva
25/2023
102 600,00 € TYREX-Xray, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. Júl 2022
S.T.R. spol. s.r.o. - Kúpna zmluva prvotné vybavenie urgentného príjmu
52/2022
93 975,00 € S.T.R. spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
GESK/262
88 800,00 € GE HealthCare Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach