Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
07/050/2022
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
20. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
08/050/2022
0,00 € Miroslava Sýkorová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
3. Máj 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
10/050/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO JDS v Šali Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Jún 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
12/050/2022
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. Júl 2022
Kúpna zmluva na dodávku a odber obedov
14/112/2022
0,00 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. September 2022
Kúpna zmluva na dodávku a odber obedov
16/112/2022
0,00 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. September 2022
dodatok č.1 kúpnej zmluvy 16/112/2022
22/112/2022
0,00 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
6. Október 2022
Dodatok č. N20200108017D03
23/140/2022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17. Október 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
25/050/2022
0,00 € Stavebné bytové družstvo Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
21. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 58/VTÚ/2015
26/010/2022
0,00 € MeT Šaľa, spol. s r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
25. Október 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
28/050/2022
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
8. November 2022
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov
32/050/2022
0,00 € Slovenský Červený kríž, miestny spolok, 927 01 Šaľa 4, veronika Kružlicová Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
9. November 2022
dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu 6300140560
33/010/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. December 2022
Zmluva o predaji motorových palív prostredníctvom MOL Group GOLD kariet
036/010/2022
0,00 € Slovnaft a.s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
6. December 2022
Kolektívna zmluva na roky 2023-2024
37/010/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Január 2023
Dodatok č. N20200108017D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108017
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
24. Marec 2023
Zmluva o partnerstve
05/010/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Marec 2023
Dodatok č. N20200108017D05
06/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 208/2023
07/070/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 209/2023
08/080/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa