Centrálny register zmlúv

Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. Š_4/2122/24/21 zo dňa 10.09.2021
24/21
0,00 € ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave Jaroslav Ďuriš
5. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. Š_1/2122/31/21 zo dňa 13.09.2021
31/21
0,00 € ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave StŠK PST Stupava
5. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. Š_14/2122/45/21
45/21
0,00 € ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave OZ Lukostrelecký klub
6. Júl 2022
Kolektívna zmluva pre pedagog. a nepedagog. zamestnancov na rok 2022-2023
KZ 2022/2023
0,00 € ZO OZPŠV na Slovensku ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
8. September 2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
120002391
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
9. September 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
31773711-1
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
9. September 2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie 3.pilier
31773711-2
0,00 € DDS Tatra Banky ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
13. September 2022
Zmluva o spolupráci a súčinnosti v školskom roku 2022/2023
1/22-23/22
0,00 € OZ Angličtina - ZŠ Stupava ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančn.vzel. FinQ
22/22-3/22
0,00 € FinQ Centrum, n.o. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
20. December 2022
Zmluva o uskladnení
4722322
0,00 € BEGA s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
16. Február 2023
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
29/22-3/23
0,00 € ELEKTROČAS s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
2. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve - \\\\
30/22-3/23
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
D.č.1
0,00 € VALRO s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_062
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_062
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
20. September 2023
Zmluva o spolupráci a súčinnosti pre školský rok 2023/2024
66/23-4/23
0,00 € Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave Občianske združenie "Angličtina - ZŠ Stupava"
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - plávanie
PS202327
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
3. November 2023
Zmluva o servise - VP
97/2023-4/23
0,00 € FixIS s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
14. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly - "Poď do tho, začni hrať volejbal"
98/23-4/23
0,00 € Slovenská volejbalová federácia Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
14. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY - GOLFUJEME V ŠKOLE
99/23-4/23
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
24. November 2023
Dohoda - realizácia MODULU na základnej škole
102/23-4/23
0,00 € Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave Slovenský zväz hádzanej