Centrálny register zmlúv

Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu - 2023
10016936
680 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
26. August 2022
Odstránenie havarijného stavu kotlov a vykurovacích telies
Zmluva o dielo - kúrenie
179 525,82 € S-Line Systems, s.r.o. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
19. December 2023
Zmluva o dielo - Oprava vnútorných priestorov školy
106/23-4/23
168 986,54 € Universal Exports s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
12. August 2022
Zmluva o dielo "Modernizácia chodby a vstupu do školy"
Zmluva o dielo
160 357,21 € RK Ademma s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
19. Marec 2024
Zmluva o dielo - Oprava vnútorných priestorov školy v Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave - 2. etapa - stavebné práce
20/23-4/24
149 084,96 € Universal Exports s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
13. December 2023
Zmluva o dodávke plynu - S pre rok 2024
104/23-24/23
135 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
165/2022
131 226,00 € Mesto Stupava ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
16. December 2022
Kúpna zmluva - vybavenie bežných tried a odborných učební
4622322
104 958,00 € BEGA s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
3. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1111455
103 320,00 € Energie2 ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
12. August 2022
Kúpna zmluva "Modernizácia chodby a vstupu do školy - interiérové vybavenie"
Kúpna zmluva "Modernizácia chodby a vstupu do školy - interiérové vybavenie"
73 983,78 € RK Ademma s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb na rok 2024
110/23-4/23
69 999,00 € Eurokomp group s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb - 2023
16/22-3/23
65 000,00 € Eurokomp group s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
4. Október 2022
Kúpna zmluva_interaktívny_displej
06/2022
43 827,60 € CELEBRITY IT s.r.o. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
28. Marec 2023
Zmluva o dielo - Komplexná oprava nevyhovujúcej tlmiacej podložky pod športovým povrchom
02/2023
42 998,22 € František Nemec STAVREM s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
28. Marec 2023
Zmluva o dielo 01/2023
01/2023
40 947,41 € VALRO s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
13. September 2022
Darovacia zmluva OZ Angličtina
2/22-23/22
26 585,21 € OZ Angličtina - ZŠ Stupava ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo - "Montáž a výmena žalúzií, okenných sieťok a uzamykateľných kľučiek na oknách v Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave"
27/23-4/24
24 744,00 € Jozef Fiľo - FI - MONT Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
3. Marec 2023
Darovacia zmluva 2022-23 -1.polrok
31/22-3/23
18 735,81 € OZ "Angličtina - ZŠ Stupava" Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
10. Marec 2023
Dohoda o pobyte v školskom roku 2022/2023
34/22-3/23
13 000,00 € Euromesto, s.r.o. Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 2, Stupava
27. Máj 2022
Darovaný hmotný majetok
Darovacia zmluva č. 1/2022
12 600,55 € OZ RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave Základná škola kpt.J.Nálepku v Stupave