Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
zmluva o úprave práv a povinností
18/02/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
zmluva o pripojení
53/03/2023/SNV
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
23. Marec 2023
zmluva o úprave práv a povinností
10/02/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Jozef Sukeník, Ing. Veronika Sukeníková
23. Marec 2023
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 1 k 144/04/2022/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Vojčice
20. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 343/10/2021/MO
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
17. Marec 2023
Rámcová dohoda
43/03/2023/SCKSK
13 982,15 € Kovsmol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 415/11/2021/SNV
0,00 € NOVICOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Marec 2023
zmluva o úprave práv a povinností
205/05/2022/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja MIGI spol. s r.o.
16. Marec 2023
zmluva o úprave práv a povinností
424/12/2022/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Erik Puškár, Liliana Puškárová
16. Marec 2023
zmluva o úprave práv a povinností
480/12/2022/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja František Wenzel, Anna Jurčová
15. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 31/02/2022/SNV
0,00 € UNISTAV, s.r.o. Prešov Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 333/08/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Marec 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 272/08/2021/TV
0,00 € IZOLEX BAU s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Marec 2023
zmluva o dielo
33/03/2023/MO
4 730,42 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Marec 2023
zmluva o výpožičke
04/01/2023/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Veľké Ozorovce
10. Marec 2023
Nájomná zmluva
286/07/2022/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Dvorianky
8. Marec 2023
Rámcová dohoda
24/02/2023/SCKSK
6 519,40 € DEKRA Slovensko s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. Marec 2023
Rámcová dohoda
25/02/2023/SNV
3 813,72 € DEKRA Slovensko s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 233/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Marec 2023
dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
dohoda o ukončení zmluvy č. 235/06/2022/SCKSK
0,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja