Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
zmluva o poskytovaní strážnej služby
178/09/2023/SCKSK
839 258,50 € KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
119/06/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
124/06/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP-distribúcia a.s. Bratislava
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
156/08/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
173/09/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Košická Belá
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
184/09/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Markušovce
29. September 2023
zmluva o úprave práv a povinností
185/09/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Markušovce
22. September 2023
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 1 k 359/09/2022/SNV
0,00 € ASKONY export-import, s.r.o. Krompachy Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. September 2023
Rámcová dohoda
182/09/2023/SCKSK (Z20239386_Z)
30 961,70 € MADAST s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Rámcová dohoda
179/09/2023/SCKSK (Z20239009_Z)
Doplnená
13 999,20 € RIZNER s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. September 2023
Rámcová dohoda
175/09/2023/SCKSK (09/AQ-2023)
183 557,52 € AQUA-VITA spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. September 2023
Rámcová dohoda
166/08/2023/SCKSK (Z20238653_Z)
10 000,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. September 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 467/12/2021/MI
0,00 € SMS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5. September 2023
Nájomná zmluva
144/07/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Lenka Raková
31. August 2023
dohoda o splát dlhu
170/08/2023/SCKSK (062-Z/2023)
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. August 2023
Rámcová dohoda
169/08/2023/SCKSK (Z20238843_Z)
5 380,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. August 2023
Rámcová dohoda
163/08/2023/SCKSK (Z20238538_Z)
32 999,00 € COMMERCE PK, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. August 2023
zmluva o dielo
168/08/2023/SNV (Z20238957_Z)
21 012,00 € MINEGIS s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. August 2023
Nájomná zmluva
145/07/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja MOKRANCE INVEST družstvo
23. August 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 318/08/2022/TV
10 156,12 € GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja