Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
dohoda o spolupráci
470/12/2022/SNV
0,00 € Štefan Franko Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
471/12/2022/SNV
0,00 € Martin Ridzoň Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
472/12/2022/SNV
0,00 € Tomáš Dolný - tombus Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
473/12/2022/SNV
0,00 € Branislav Mikolaj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
440/12/2022/RV
0,00 € Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
441/12/2022/RV
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Roštári Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
442/12/2022/RV
0,00 € Podielnické družstvo Gočaltovo Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
443/12/2022/RV
0,00 € Batlex s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
444/12/2022/RV
0,00 € Obec Hrušov Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
445/12/2022/RV
0,00 € Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
446/12/2022/RV
0,00 € Pavol Macko Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
474/12/2022/MO
0,00 € K&M&D, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
475/12/2022/MO
0,00 € Stavond, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
476/12/2022/MO
0,00 € DS Štrkopiesky, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
477/12/2022/MO
0,00 € Tatrakon plus, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
dohoda o spolupráci
478/12/2022/MO
0,00 € E.T.K., s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. December 2022
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 132/04/2022/RV
0,00 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. December 2022
Nájomná zmluva
282/07/2022/MO
0,00 € Ing. Viktor Sabo, Ing. Viktória Sabová Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2022
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 133/04/2022/MO
0,00 € CassoviaBuild, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2022
zmluva o úprave práv a povinností
346/09/2022/MO
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja