Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
dohoda o spolupráci
262/11/2023/TV
0,00 € K+K servis, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
263/11/2023/TV
0,00 € SPEEDCOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
264/11/2023/TV
0,00 € Kiss, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
265/11/2023/TV
0,00 € JKP s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
266/11/2023/TV
0,00 € Kabys s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
267/11/2023/TV
0,00 € FT AGRO s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
268/11/2023/MO
0,00 € K&M&D, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
269/11/2023/MO
0,00 € E.T.K., s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
270/11/2023/MO
0,00 € Tatrakon plus, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
271/11/2023/MO
0,00 € DS Štrkopiesky, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
272/11/2023/MO
0,00 € Stavond, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. November 2023
dohoda o spolupráci
273/11/2023/MO
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Medzev Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. November 2023
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
dodatok č. 4 k 504/12/2010/SCKSK
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. November 2023
zmluva o nájme
225/11/2023/SCKSK
28 512,00 € FRANCE-TECH Košice s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. November 2023
zmluva o úprave práv a povinností
158/08/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská distribučná, a.s.
13. November 2023
rámcová dohoda
228/11/2023/SCKSK (Z202312375_Z)
25 497,96 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. November 2023
Rámcová dohoda
201/10/2023/MO
11 592,00 € BENAD s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. November 2023
Rámcová dohoda
202/10/2023/MO
3 648,00 € VSK MINERAL s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. November 2023
Rámcová dohoda
203/10/2023/MI
5 205,00 € EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. November 2023
Rámcová dohoda
204/10/2023/MI
12 060,00 € EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja