Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
294/12/2023/MO
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. December 2023
Nájomná zmluva
217/10/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
231/11/2023/MO
0,00 € NAJ-STAV, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
226/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Martin Foltýnek
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
161/08/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
227/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
zmluva o dielo
274/11/2023/KE
10 100,05 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2023
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
232/11/2023/MO
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. December 2023
Nájomná zmluva
193/10/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ján Tokár
12. December 2023
Rámcová dohoda
282/12/2023/SCKSK
6 450,00 € AXRON s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2023
Rámcová dohoda
283/12/2023/SCKSK
5 011,20 € AXRON s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2023
Kúpna zmluva
281/12/2023/MI
467,40 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
11. December 2023
Nájomná zmluva
174/09/2023/TV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Zemplínska Teplica
11. December 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 428/11/2021/SNV
38 400,00 € INSET s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2023
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 131/04/2022/SCKSK
0,00 € PLUTKO, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. December 2023
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 88/03/2022/SNV
292 790,06 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
dohoda o finančnom vysporiadaní
1455/11/2023/TV
2 148,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. December 2023
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
dodatok k zmluve 504/12/2012 (5100613063C/2023)
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. November 2023
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
233/11/2023/MO
0,00 € Tatrakon plus, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. November 2023
rámcová zmluva
275/11/2023/RV
77 040,00 € Alfasol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja