Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
zmluva o úprave práv a povinností
423/12/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Betamont s.r.o.
30. December 2022
kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva 2023
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. December 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 198/05/2022/SNV
0,00 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. December 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 199/05/2022/SNV
0,00 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. December 2022
Nájomná zmluva
427/12/2022/SNV
0,00 € ACHP Levice a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. December 2022
Kúpna zmluva
419/11/2022/SCKSK
7 086,60 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. December 2022
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 12/01/2022/MO
0,00 € BEXER, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. December 2022
zmluva o dielo
492/12/2022/SCKSK
66 000,00 € KDS projekt, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. December 2022
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 36/02/2022/MI
0,00 € Gepstav Michalovce, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. December 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 418/11/2022/SCKSK
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. December 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 02/01/2022/RV
0,00 € Petroil Stations, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. December 2022
zmluva o dielo
421/12/2022/TV
47 760,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. December 2022
rámcová dohoda
488/12/2022/SCKSK (Z202215115_Z)
36 990,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15. December 2022
nájomná zmluva
85/03/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Hodkovce
14. December 2022
Rámcová dohoda
418/11/2022/SCKSK
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2022
Kúpna zmluva
484/12/2022/SCKSK (Z202215047_Z)
7 345,30 € Slavka Ivanová-Štýl Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2022
Rámcová dohoda
487/12/2022/SCKSK (Z202215244_Z)
110 986,93 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2022
zmluva o výpožičke
486/12/2022/TV (44/2022)
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2022
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
481/12/2022/SCKSK
0,00 € Furman MT, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2022
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
482/12/2022/SCKSK
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja