Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Kúpna zmluva
484/12/2022/SCKSK (Z202215047_Z)
7 345,30 € Slavka Ivanová-Štýl Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2022
Rámcová dohoda
487/12/2022/SCKSK (Z202215244_Z)
110 986,93 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2022
zmluva o výpožičke
486/12/2022/TV (44/2022)
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2022
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
481/12/2022/SCKSK
0,00 € Furman MT, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2022
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
482/12/2022/SCKSK
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. December 2022
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
483/12/2022/SCKSK
0,00 € Tatrakon plus, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
447/12/2022/TV
0,00 € MALEX3 s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
448/12/2022/TV
0,00 € ZOLTRANS spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
449/12/2022/TV
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribenik Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
450/12/2022/TV
0,00 € FT AGRO s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
451/12/2022/TV
0,00 € PROMETEUS-SLOVAKIA s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
452/12/2022/TV
0,00 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
453/12/2022/TV
0,00 € UNITRANS s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
454/12/2022/TV
0,00 € K+K servis, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
455/12/2022/TV
0,00 € SPEEDCOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
456/12/2022/TV
0,00 € LUMIX TRADE spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
457/12/2022/TV
0,00 € Kiss, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
458/12/2022/TV
0,00 € JKP s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
459/12/2022/TV
0,00 € NOVICOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
460/12/2022/TV
0,00 € Kabys s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja