Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
uznanie dlhu a dohoda o úhrade dlhu
05/01/2024/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Január 2024
Nájomná zmluva
164/08/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Občianska združenie lokalita pri cintoríne Rozhanovce
10. Január 2024
Kúpna zmluva
296/12/2023/SCKSK
3 051,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
221/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Viktor Frankovič, Dana Frankovičová
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
172/09/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ľuboš Novák
9. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
277/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Attila Popovics, Renáta Popovicsová
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 11 k Protokolu č. 1
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 13 k Protokolu č. 4
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 15 k Protokolu č. 3
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Január 2024
dodatok k protokolu o zverení nehnuteľností
Dodatok č. 16 k Protokolu č. 5
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. Január 2024
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 366/09/2022/SCKSK
0,00 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. Január 2024
Kúpna zmluva
293/12/2023/SCKSK
389,76 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28. December 2023
Kúpna zmluva
292/12/2023/SCKSK
609,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. December 2023
zmluva o dielo
280/11/2023/SCKSK
45 301,20 € ARBE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. December 2023
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
294/12/2023/MO
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. December 2023
Nájomná zmluva
217/10/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
231/11/2023/MO
0,00 € NAJ-STAV, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
226/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Martin Foltýnek
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
161/08/2023/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. December 2023
zmluva o úprave práv a povinností
227/11/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.