Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o dielo
373/10/2022/SCKSK
58 998,42 € Wall-E, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu
400/10/2022/SCKSK (1672/2022/2100)
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
394/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
395/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
396/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o nájme
397/10/2022/SCKSK
10 440,00 € HOTCAR s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Október 2022
Rámcová dohoda
393/10/2022/SCKSK
58 218,00 € Kovsmol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Október 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1_255/06/2022/SNV (Z1/2022/049/14)
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Október 2022
Nájomná zmluva
109/03/2022/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Juraj Bobenič, Ing. Martina Bobenič
20. Október 2022
zmluva o dielo
377/10/2022/SNV
162 759,72 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Október 2022
Rámcová dohoda
374/10/2022/SCKSK
137 198,40 € MP KANAL service s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Október 2022
rámcová kúpna zmluva
371/10/2022/SCKSK
53 992,80 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. Október 2022
rámcová kúpna zmluva
372/10/2022/SCKSK
64 317,60 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
18. Október 2022
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 324/08/2022/SCKSK
0,00 € Roma-Slaná s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
303/07/2022/TV
0,00 € SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o prenájme
dodatok č. 1 k 159/05/2022/SCKSK (16/2022)
0,00 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Október 2022
dodatok č. 2 k zmluve o prenájme
dodatok č. 2 k 159/05/2022/SCKSK (16/2022)
0,00 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Október 2022
zmluva o úprave práv a povinností
340/08/2022/TV
0,00 € SUPTel s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
zmluva o dielo
358/09/2022/SNV
394 789,19 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Október 2022
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
dodatok č. 1 k 252/06/2022/MO
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja