Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Rámcová dohoda č.7/2022
7/2022
0,00 € A.R.S. spol s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Apríl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202201-ZoPZO-0903
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Máj 2022
Zmluva o dielo č.9/2022
9-2022
0,00 € REVIMONT-DG, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva č. 17-2022
17-2022
0,00 € Eva Mičicová Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Jún 2022
Zmluva o finančnom lízingu s poistením
9003690/2
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Júl 2022
Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov
7-2022
Doplnená
0,00 € Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č.17-2022
17-2022
0,00 € Eva Mičicová Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.03.2010, dodatku č.2 zo dňa 05.10.2011 a dodatku č.3 zo dňa 08.02.2021
17-2010
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme sústavy verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.07.2009, dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2010, dodatku č. 3 zo dňa 08.02.2021 a dodatku č. 4 zo dňa 13.12.20
18-2010
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. August 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901264 dodatok č.1
1009901264
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
12. August 2022
Rámcová dohoda č. 12/2022
12-2022
0,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
24. August 2022
Objednávka s akceptáciou
16-2022
0,00 € NCH SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme časti pozemku
16-2020
0,00 € OZ Lukostrelecký klub Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
DODATOK č.1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo 36007099/1/21
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
Prílohač.2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny (Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku) č. 36007099/1/21
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20. September 2022
Dodatok k Zmluve
4000112
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. September 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.38-2021
38-2021
0,00 € VALIN s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. September 2022
Zmluva o spolupráci
36-2022
0,00 € LUMACO INNOVATIONS AG Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Október 2022
Dodatok č.6 K Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.03.2014
10-2014
0,00 € Eva Pačeková Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
4. November 2022
dodatok č.2 ku "Zmluve o kompletnom technickom servise KTS" zo dňa 30.01.2006
51-2006
0,00 € GIRO, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.