Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 13/2024
13-2024
69 940,21 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 54c/2023
54c-2023
125 427,46 € MAKRO - ND s pol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
26-2024 Kúpna zmluva
1 333,00 € Viktor Nadzam Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Apríl 2024
ZMLUVA
21-2024
0,00 € Argi Academy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva č. 12/2024 Zmluva o poskytovaní služieb
12-2024
18 000,00 € TOi TOi & DIXI, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. 6/2019NKK
5-2019
0,00 € T+T, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
19-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
20-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Rámcová dohoda
1-2024
1 690 875,00 € NDŽs.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.11.2003
56-2003
0,00 € SAFETYKLEEN SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. Marec 2024
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 46/2022 zo dňa 14.12.2022
46/2022
0,00 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 15/2024
15/2024
0,00 € Ing. Michal Bajzík - Dronové Zábery Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla
14-2024
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54e/2023
Rámcová dohoda č. 54e/2023
127 417,64 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby Systém výberu cestovného podpísaný dňa 05.03.2021
4-2021
0,00 € Bee-Tech Sp. z o. o. Sp. komandytowa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby Systém výberu cestovného podpísaný dňa 05.03.2021
4-2021
0,00 € Bee-Tech Sp. z o. o. Sp. komandytowa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.07.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2023
31-2021
0,00 € Mikuláš Kolesár Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických, kartografických a inžinierskych činností
9-2024 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických, kartografických a inžinierskych činností
18 480,00 € GEOKOD, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54b/2023
Rámcová dohoda č. 54b/2023
160 001,10 € ZLINER s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Február 2024
ZMLUVA o refakturácii prevádzkových nákladov
58-2023 ZMLUVA o refakturácii prevádzkových nákladov
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.