Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2022
dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnsoti a poskytovaní služieb oprávnenej osoby a o poskytovaní daľších služieb zo dňa 17.07.2017
19-2017
0,00 € Hronček & Partners, s. r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
56-2003
0,00 € SAFETY-KLEEN SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
36007099/1/21
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Rámcová dohoda č. 37/2022
37-2022
0,00 € W - Servis s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
9310459
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu
44-2019
0,00 € Erik Štefanec Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. December 2022
Rámcová dohoda č. 38-2022
38-2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.47-2022
47-2022
0,00 € MIROMAX, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. December 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
39-2011
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Výskumný ústav dopravný a.s.
20. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č.1009901264 dodatok č.2
52-2021
0,00 € KOOPERATIVA poisťovna a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Január 2023
dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1465/2022/UZ
1465/2022/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Január 2023
príloha č. 3 Zmluvy o združenej dodávke plynu č. 36007099/1/23P
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Február 2023
Dodatok č. 58 zo dňa 13.4.2021 k Nájomnej zmluve ev.č. 10896/1996 zo dňa 1.8.1996
Dodatok č. 58 zo dňa 13.4.2021 k Nájomnej zmluve ev.č. 10896/1996 zo dňa 1.8.1996
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Február 2023
Zmluva o vklade v hotovosti na účet klienta VÚB, a.s.
Zmluva o vklade v hotovosti na účet klienta VÚB, a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
17. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. 1A11005-174/2007/srp
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. 2/2008
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
17. Február 2023
Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytovaní tovarov a služieb
Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytovaní tovarov a služieb
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Február 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11004-02/f/ZA zo dňa 12.04.2010
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11004-02/f/ZA zo dňa 12.04.2010
0,00 € FANIT s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2023
dodatok č 10/2023 k zmluve č. 004/TpO/A/2011 o podskytovaní tovarov a služieb
dodatok č 10/2023 k zmluve č. 004/TpO/A/2011 o podskytovaní tovarov a služieb
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ZO OZ KOVO Žilina
28. Február 2023
dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 12-2022
dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 12-2022
0,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní technických kontrol cestných motorových vozidiel a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
Zmluva o vykonávaní technických kontrol cestných motorových vozidiel a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
0,00 € DEKRA Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.