Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regionov
7-2022
0,00 € Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Júl 2023
Komisionárska zmluva
20-2023
0,00 € NOVITA MS, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. August 2023
Zmluva o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji
21/2022
Doplnená
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
16. August 2023
DOHODA O PRISTÚPENÍ ZMLUVNEJ STRANY ku Zmluve o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji
13/2023
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
16. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23/2023
23/2023
0,00 € Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. August 2023
Zmluva o dielo
28-2023
0,00 € Ing. Dana Glejteková - REVIMONT Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o platobnej karte
30-2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
4. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme časti pozemku
16-2020
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. OZ lukostrelecký klub
4. September 2023
Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednost iza odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja
SSE LK 116/2023
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. September 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace ny výrobu alebo uskladňovanie elektriny
4600066813 - ZoPaD
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066813 - ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. September 2023
Zmluva o finančnom lízingu s Poistením
Zmluva o finančnom lízingu s Poistením 32-2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o bežnom účte
33-2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 3
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 3
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Október 2023
Zmluva č.40/2023
Zmluva č. 40-2023
0,00 € Kenrat holding s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Október 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Október 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Október 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní prevádzky systému predaja cestovnýchlístkov prostredníctvom SMS„služba SMS eCL“
dodatok č. 2 k zmluve 52-2009
0,00 € MobileTech, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 4
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 4
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.