Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Rámcová dohoda č. 35/2023
Rámcová dohoda č. 35/2023
0,00 € MADAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
SERVISNÁ A MATERIÁLOVÁ ZMLUVA č.40102162
SERVISNÁ A MATERIÁLOVÁ ZMLUVA č.40102162
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006025
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006025
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.36/2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.36/2023
0,00 € Todos Žilina s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. November 2023
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.4
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.4
0,00 € MIS Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. November 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2021
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2021
0,00 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € VÚB, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o osobitnom účte EU refundácia
Zmluva o osobitnom účte EU refundácia
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. December 2023
Zmluva o dodávke. distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku06
36007099/1/24 - Zmluva o dodávke. distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. December 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/015/41
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/015/41
0,00 € G&E Trading, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH Č. 602/ZV/2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH Č. 602/ZV/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch
CID: 16875838
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Január 2024
Smlouva o dílo č. 2023/12/28
2023/12/28
0,00 € FS SOFTWARE s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. Január 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Číslo zmluvy: 4300150164 -ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Január 2024
Dodatok č. 1 ku KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE
22-2014
0,00 € Marián Grulling Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Január 2024
OBCHODNÁ ZMLUVA-Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6-2024
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.,A V AL BETA s.r.o. r.s.p. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Február 2024
Servisná a materiálová zmluva
40102756 - Servisná a materiálová zmluva
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
0,00 € Karkó s.r.o. advokátska kancelária Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
dodatok č. 11/2024 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb
dodatok č. 11/2024 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Február 2024
ZMLUVA o refakturácii prevádzkových nákladov
58-2023 ZMLUVA o refakturácii prevádzkových nákladov
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.