Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Kúpna zmluvy
26-2022
66 095,00 € AVANT Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 13/2024
13-2024
69 940,21 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. December 2023
Zmluva č. 46/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 46/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
83 380,55 € ZET dip s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901707
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901707
Doplnená
88 531,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901296
1009901296
Doplnená
98 945,39 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8080135038
106 925,97 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
119 576,31 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. December 2023
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
122 968,30 € EDYMAX Facility Management SE Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 54c/2023
54c-2023
125 427,46 € MAKRO - ND s pol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Kúpna zmluva číslo 9006025
Kúpna zmluva číslo 9006025
127 057,87 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54e/2023
Rámcová dohoda č. 54e/2023
127 417,64 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 12-2023
Zmluva o dielo č. 12-2023
141 153,44 € EL-TECH, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54b/2023
Rámcová dohoda č. 54b/2023
160 001,10 € ZLINER s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č.5519001913 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001913
177 731,10 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54a/2023
Rámcová dohoda č. 54a/2023
189 046,89 € SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
196 889,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54d/2023
Rámcová dohoda č. 54d/2023
320 985,97 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o dielo
56-2022
335 586,00 € CEPENA, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
387 660,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1465/2022/UZ
1465/2022/UZ
Doplnená
400 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.