Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch
CID: 16875838
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH Č. 602/ZV/2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOCH Č. 602/ZV/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2023
Z M L U V A O D I E L O č. 41/2023
Z M L U V A O D I E L O č. 41/2023
38 216,73 € SOKI,s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2023
Z M L U V A O D I E L O č. 42/2023
Z M L U V A O D I E L O č. 42/2023
29 353,89 € SOKI,s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2023
Zmluva č. 26/2023 Rámcová dohoda
Zmluva č. 26/2023 Rámcová dohoda
38 877,90 € ESKO, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1432/2023/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER
Zmluva o termínovanom úvere č. 1432/2023/UZ
3 065 495,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € VÚB, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. November 2023
Zmluva o osobitnom účte EU refundácia
Zmluva o osobitnom účte EU refundácia
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. November 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2021
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2021
0,00 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. November 2023
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.4
Zmluva č. TEL-2011/01- Dodatok č.4
0,00 € MIS Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
KUPNA ZMLUVA č.80102162
KUPNA ZMLUVA č.80102162
5 713,44 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
SERVISNÁ A MATERIÁLOVÁ ZMLUVA č.40102162
SERVISNÁ A MATERIÁLOVÁ ZMLUVA č.40102162
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Kúpna zmluva číslo 9006025
Kúpna zmluva číslo 9006025
127 057,87 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006025
Zmluva o finančnom lízingu č. 9006025
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.36/2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.36/2023
0,00 € Todos Žilina s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. November 2023
Rámcová dohoda č. 35/2023
Rámcová dohoda č. 35/2023
0,00 € MADAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Október 2023
Zmluva č.40/2023
Zmluva č. 40-2023
0,00 € Kenrat holding s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní prevádzky systému predaja cestovnýchlístkov prostredníctvom SMS„služba SMS eCL“
dodatok č. 2 k zmluve 52-2009
0,00 € MobileTech, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 4
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901296 dodatok č. 4
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Október 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.