Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.7/2024
7-2024
Doplnená
31 071,68 € Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
dodatok č. 11/2024 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb
dodatok č. 11/2024 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54a/2023
Rámcová dohoda č. 54a/2023
189 046,89 € SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54d/2023
Rámcová dohoda č. 54d/2023
320 985,97 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
12. Február 2024
Zmluva o dielo
4-2024 Zmluva o dielo
Doplnená
59 054,82 € SOKI,s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
0,00 € Karkó s.r.o. advokátska kancelária Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Február 2024
Servisná a materiálová zmluva
40102756 - Servisná a materiálová zmluva
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. Január 2024
OBCHODNÁ ZMLUVA-Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
6-2024
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.,A V AL BETA s.r.o. r.s.p. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Január 2024
Dodatok č. 1 ku KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE
22-2014
0,00 € Marián Grulling Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. Január 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Číslo zmluvy: 4300150164 -ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Január 2024
Smlouva o dílo č. 2023/12/28
2023/12/28
0,00 € FS SOFTWARE s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. December 2023
Zmluva o dodávke. distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku06
36007099/1/24 - Zmluva o dodávke. distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. December 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/015/41
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/015/41
0,00 € G&E Trading, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
Rámcová dohoda č. 37 / 2023
387 660,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. December 2023
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 47/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
122 968,30 € EDYMAX Facility Management SE Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31. December 2023
Zmluva č. 46/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 46/2023 Zmluva o poskytovaní služieb
83 380,55 € ZET dip s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002118 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
196 889,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901707
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901707
Doplnená
88 531,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
119 576,31 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8080135038
106 925,97 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.