Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č.5519001913 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001913
177 731,10 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o dielo
56-2022
335 586,00 € CEPENA, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1465/2022/UZ
1465/2022/UZ
Doplnená
400 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č.1009901264 dodatok č.2
52-2021
0,00 € KOOPERATIVA poisťovna a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. December 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
39-2011
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Výskumný ústav dopravný a.s.
16. December 2022
Zmluva o dielo
50-2022
552 800,00 € Ing. Ivo Herman, CSc. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.47-2022
47-2022
0,00 € MIROMAX, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. December 2022
Rámcová dohoda č. 38-2022
38-2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Rámcová dohoda č. 37/2022
37-2022
0,00 € W - Servis s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
9310459
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. November 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu
44-2019
0,00 € Erik Štefanec Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
36007099/1/21
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
56-2003
0,00 € SAFETY-KLEEN SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. November 2022
dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnsoti a poskytovaní služieb oprávnenej osoby a o poskytovaní daľších služieb zo dňa 17.07.2017
19-2017
0,00 € Hronček & Partners, s. r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. November 2022
Kúpna zmluva
27-2022
460,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Adriána Nadzamová
10. November 2022
Kúpna zmluva
28-2022
460,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Adriána Nadzamová
4. November 2022
dodatok č.2 ku "Zmluve o kompletnom technickom servise KTS" zo dňa 30.01.2006
51-2006
0,00 € GIRO, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Október 2022
Dodatok č.6 K Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 27.03.2014
10-2014
0,00 € Eva Pačeková Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Október 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L880-121-12 zo dňa 30.05.2018
3160/2022
1 925 543,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
4. Október 2022
kúpna zmluva
35-2022
100,00 € Štefan Brázdik Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.