Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o spolupráci
36-2022
0,00 € LUMACO INNOVATIONS AG Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
33-2022
550,00 € TelTrade s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. September 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.38-2021
38-2021
0,00 € VALIN s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20. September 2022
Dodatok k Zmluve
4000112
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
32-2022
130,00 € Bc. Tomáš Vavruša Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. September 2022
Zmluva o reklame
31-2022
200,00 € ESKO, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. September 2022
Zmluva o dielo
Z2022/019
5 880,00 € MKREO, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
Prílohač.2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny (Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku) č. 36007099/1/21
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme časti pozemku
16-2020
0,00 € OZ Lukostrelecký klub Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. August 2022
DODATOK č.1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo 36007099/1/21
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
24. August 2022
Objednávka s akceptáciou
16-2022
0,00 € NCH SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
17. August 2022
Kúpna zmluva
19-2022
1 600,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Stanislav Souček
12. August 2022
Rámcová dohoda č. 12/2022
12-2022
0,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. August 2022
Kúpna zmluvy
26-2022
66 095,00 € AVANT Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. August 2022
kúpna zmluva
18-2022
1 606,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Miroslav Halász
9. August 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901264 dodatok č.1
1009901264
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.03.2010, dodatku č.2 zo dňa 05.10.2011 a dodatku č.3 zo dňa 08.02.2021
17-2010
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme sústavy verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.06.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.07.2009, dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2010, dodatku č. 3 zo dňa 08.02.2021 a dodatku č. 4 zo dňa 13.12.20
18-2010
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č.17-2022
17-2022
0,00 € Eva Mičicová Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Júl 2022
Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov
7-2022
Doplnená
0,00 € Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.