Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Zmluva o finančnom lízingu s poistením
9003691/2
23 926,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva č. 17-2022
17-2022
0,00 € Eva Mičicová Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 9003481
9003481
25 391,67 € Autoprofit, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva o finančnom lízingu s poistením
15-2022
30 470,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Máj 2022
Zmluva o dielo č.9/2022
9-2022
0,00 € REVIMONT-DG, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Máj 2022
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
6-2022
Doplnená
348,58 € SIRS -Development, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
13-2022
8 400,00 € Euro Dotácie, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
26. Apríl 2022
rámcová dohoda
5-2022
36 000,00 € MADAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Apríl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202201-ZoPZO-0903
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Apríl 2022
Rámcová dohoda č.7/2022
7/2022
0,00 € A.R.S. spol s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena-parc.č. KN C 1472/1, 1472/208, 5831/2, 7695/1 v rozsahu 24m2 - umiestnenie a uloženie elektrických prípojok a troch oceľových stĺpov
418/2023
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. August 2023
Zmluva o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji
21/2022
Doplnená
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
16. August 2023
DOHODA O PRISTÚPENÍ ZMLUVNEJ STRANY ku Zmluve o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji
13/2023
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
25. Október 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza"
2130/AE00/2023
6 149 951,44 € Ministerstvo dopravy SR Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. Október 2023
ZMLUVA O DIELO „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"
ZMLUVA O DIELO „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"
Doplnená
28 948 072,05 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.