Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 9/2008
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. GRYF MEDIA, s.r.o.
30. Marec 2023
Dohoda o skončneí zmluvného vzťahu
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. M KREO, s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní technických kontrol cestných motorových vozidiel a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
Zmluva o vykonávaní technických kontrol cestných motorových vozidiel a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
0,00 € DEKRA Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
23. Marec 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 53/právne/2018 zo dňa 26.02.2018
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 53/právne/2018 zo dňa 26.02.2018
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo č.7/2023
Zmluva o dielo č.7/2023
0,00 € Energetický management, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. Február 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 48-2022
1 600,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mgr. Tomáš Krupa
28. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 55-2022
39 984,00 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
28. Február 2023
dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 12-2022
dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 12-2022
0,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2023
dodatok č 10/2023 k zmluve č. 004/TpO/A/2011 o podskytovaní tovarov a služieb
dodatok č 10/2023 k zmluve č. 004/TpO/A/2011 o podskytovaní tovarov a služieb
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ZO OZ KOVO Žilina
23. Február 2023
Zmluva o auditorskej činnosti Z/005/2022- dodatok č.1
Zmluva o auditorskej činnosti Z/005/2022- dodatok č.1
9 500,00 € Aldeasa AUDIT, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Február 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11004-02/f/ZA zo dňa 12.04.2010
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11004-02/f/ZA zo dňa 12.04.2010
0,00 € FANIT s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
17. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. 1A11005-174/2007/srp
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. 2/2008
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
17. Február 2023
Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytovaní tovarov a služieb
Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytovaní tovarov a služieb
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
15. Február 2023
Kúpna zmluva
53-2022
10 580,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Február 2023
Zmluva o vklade v hotovosti na účet klienta VÚB, a.s.
Zmluva o vklade v hotovosti na účet klienta VÚB, a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Február 2023
Dodatok č. 58 zo dňa 13.4.2021 k Nájomnej zmluve ev.č. 10896/1996 zo dňa 1.8.1996
Dodatok č. 58 zo dňa 13.4.2021 k Nájomnej zmluve ev.č. 10896/1996 zo dňa 1.8.1996
0,00 € Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Január 2023
príloha č. 3 Zmluvy o združenej dodávke plynu č. 36007099/1/23P
36007099/1/21
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Január 2023
dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1465/2022/UZ
1465/2022/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
19. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46-2022
46-2022
450,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. December 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901296
1009901296
Doplnená
98 945,39 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.