Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 45/VZ/2022
45/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad
5. Január 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 47/ZZS/2022
47/ZZS/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
5. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 48/ZSOÚ/2022
48/ZSOÚ/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 338/2022/AXNV
338/2022/AXNV
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 44/VZ/2022
44/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Mesto Spišská Belá
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 1/2023
1/2023
0,00 € Tatranská galéria Poprad Podtatranské múzeum v Poprade
17. Február 2023
Darovacia zmluva č. 08/DZ/2023
08/DZ/2023
0,00 € Viera Mikolajová Podtatranské múzeum v Poprade
23. Február 2023
Darovacia zmluva č. 07/DZ/2023
07/DZ/2023
0,00 € Marcela Korpašová Podtatranské múzeum v Poprade
23. Marec 2023
Komisionárska zmluva č. 47/TANAP/2023
47/TANAP/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
28. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ) č. 23/36/054/410
23/36/054/410
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5. Máj 2023
Licenčná zmluva č.16/LZ-F/2023
16/LZ-F/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade PhDr. Marián Soják, PhD.
2. Jún 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č.1142650789
Dodatok č.9
0,00 € ACOM PP, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
12. Júl 2023
Zmluva o spolupráci č. 2/2023
2/2023
0,00 € Galéria umelcov Spiša Podtatranské múzeum v Poprade
12. Júl 2023
Komisionárska zmluva č. 2023/01
2023/01
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Galéria umelcov Spiša
28. Júl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZOVANÍ VÝSTAVY č. 29/ZoS/2023
29/ZoS/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Obec Liptovská Teplička
31. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pre akceptačné miesto č. 24/ZoS/2023
24/ZoS/2023
0,00 € Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Podtatranské múzeum v Poprade
23. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 19/KZ/2023
Dodatok č. 1
0,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034074
5100034074
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Podtatranské múzeum v Poprade
5. September 2023
Licenčná zmluva č. 27/LZ-F/2023
27/LZ-F/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade PhDr. Zuzana Zvarová