Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
268/2022/OSMaI
0,00 € ANTRACIT PROPERTY 3, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
4. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
269/2022/OSMaI
0,00 € ANTRACIT PROPERTY 3, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
5. Apríl 2022
Výmera pozemku
83/2022/RÚ
0,00 € IS Services s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
7. Apríl 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. 11. 2008
275/2022/OD
0,00 € Obec Čierne Žilinský samosprávny kraj
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
258/2022/OD
0,00 € Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbárnici obce Horný Hričov Žilinský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
785/2021/OŠaŠ
0,00 € SK - technik s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
13. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
277/2022/OSMaI
0,00 € JL Real Estate, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
13. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
288/2022/OSMaI
0,00 € Vavro, Vavrová Žilinský samosprávny kraj
13. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
293/2022/OSMaI
0,00 € Barčiak, Barčiaková Žilinský samosprávny kraj
14. Apríl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 225/2022/OE
225/2022/OE
0,00 € Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 225/2022/OE Žilinský samosprávny kraj
19. Apríl 2022
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec - Dodatok č. 6
1051/2019/OD
0,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
20. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Rozvojová agentúra ŽSK, n.o.
173/2021/RÚ
0,00 € Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. Žilinský samosprávny kraj
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
289/2022/OSMaI
0,00 € R. Kavec, M. Školová Žilinský samosprávny kraj
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
290/2022/OSMaI
0,00 € Obec Oravská Lesná Žilinský samosprávny kraj
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
292/2022/OSMaI
0,00 € D. Červeň Žilinský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
297/2022/OSMaI
0,00 € Peter Bachorík Žilinský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dohoda č. 1/2022 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
299/2022/OSMaI
0,00 € SR - Okresný úrad Žilina Žilinský samosprávny kraj
28. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
322/2022/OSMaI
0,00 € MARTIN REAL, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6001SSAS048821
301/2021/OZ
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Žilinský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava
1054/2019/OD
0,00 € Arriva Liorbus a. s. Žilinský samosprávny kraj