Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Horné Považie
940/2022/OD
105 006 641,84 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
19. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava
858/2022/OD
97 634 332,95 € ARRIVA Liorbus, a.s. Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Kysuce
941/2022/OD
77 205 311,31 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
23. Október 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov
944/2022/OD
68 386 297,13 € ARRIVA Liorbus, a.s. Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Turiec
943/2022/OD
41 813 965,12 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Rámcová úverová zmluva
418/2022/OE
40 000 000,00 € Rozvojová banka Rady Európy Žilinský samosprávny kraj
19. December 2022
Rámcová dohoda o dodávke elektriny č. 1205/2022/OSMaI
1205/2022/OSMaI
35 231 507,34 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47, Žilina 1 Žilinský samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda o dodávke elektriny č. 1205/2022/OSMaI
1205/2022/OSMaI_D1
35 231 507,34 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47, Žilina 1 Žilinský samosprávny kraj
4. December 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/KRÚ/2023
776/2023/KRÚ
23 213 497,37 € Up Déjeuner, s.r.o., Tomášiková 64A, Bratislava Žilinský samosprávny kraj
3. Júl 2023
Zmluva o úvere číslo 379/2023/OE
379/2023/OE
16 500 000,00 € National Development Fund II., a.s. Žilinský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
294/2023/KRÚ
16 068 240,54 € GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava Žilinský samosprávny kraj
19. Október 2023
Dohoda o skončení Rámcovej dohody na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
698/2023/KRÚ
16 068 240,54 € GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava Žilinský samosprávny kraj
24. November 2023
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 144/2023/OSMaI
144/2023/OSMaI
15 359 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Žilinský samosprávny kraj
7. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o NFP FMP
162/2018/KRÚ_D3
9 414 502,13 € Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR Žilinský samosprávny kraj
25. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16
616/2016/OEPaRR_D4
8 012 721,71 € Združenie "Región Beskydy" Žilinský samosprávny kraj
29. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16
616/2016/OEPaRR_D5
8 012 721,71 € Združenie "Región Beskydy" Žilinský samosprávny kraj
29. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16
616/2016/OEPaRR_D6
8 012 721,71 € Združenie "Región Beskydy" Žilinský samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. Z-D-2023-00393-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
435/2023/OD
6 950 492,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilinský samosprávny kraj
21. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M829-421-19
285/2020/OSOIROP_D1
6 629 481,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Partnerská zmluva
202/2024/KRÚ
5 305 316,91 € Powiat Zywiecki Žilinský samosprávny kraj