Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 13/2022/OSaP
13/2022/OSaP
1 602 408,16 € MBM-GROUP, a.s. Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I581-11-11 zo dňa 18.7.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I581-11-11 zo dňa 18.7.2019
1 593 339,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
30. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1 391 359,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
18. November 2022
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
1 271 764,72 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Zmluva o dielo 20/2023/ORP
Zmluva o dielo 20/2023/ORP
Doplnená
1 222 822,80 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
24. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BNK3-223-68
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BNK3-223-68
1 171 169,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva o dielo č. 44/2022/ORP
Zmluva o dielo č. 44/2022/ORP
Doplnená
1 163 553,58 € CS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
28. Február 2023
Zmluva o dielo č. 6/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 6/2023/ORP
1 146 796,52 € COLAS Slovakia, a.s. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 101 470,40 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-019-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-019-OÚ
1 006 963,63 € Gymnázium Ladislava Dúbravu Trnavský samosprávny kraj
2. December 2022
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
957 269,63 € OSP DANUBIUS DS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o dielo č. 7/2022/OSaP
7/2022/OSaP
895 618,91 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. Február 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 1/2023/ORP
871 312,07 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023/ORP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023/ORP
826 409,22 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. August 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-034-OÚ
825 609,12 € Stredná priemyselná škola technická Trnavský samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
800 000,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu
750 000,00 € KIRA, n. o. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP
726 203,12 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
723 546,38 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
710 010,83 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj