Centrálny register zmlúv

Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode Rôzne potraviny
06/2022
0,00 € INMÉDIA spol.s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Mrazené výrobky
07/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Chladené mäso
08/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Rôzne potraviny
09/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
23. August 2022
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
11/2022
0,00 € Obec Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
14. September 2022
Kolektívna zmluva
12/2022
0,00 € ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
21. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
13/2022
0,00 € ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PO a BOZP
14/2022
0,00 € Mgr.Zuzana Maláriková ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
13. Október 2022
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
15/2022
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 Cloud
1/2023
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
12/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Príkazná zmluva - el. energia
11/2023
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS ZŠ-Alapiskola, Školská 330, Jelenec
16. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2023
0,00 € Energie2, a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
5. September 2023
Kolektívna zmluva
14/2023
0,00 € ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
20. September 2023
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 30.03.2023
16/2023
0,00 € REFKA, s.r.o. Bitúnok Mojmírovce ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
10. Október 2023
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
17/2023
0,00 € Obec Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
5. Apríl 2024
Príkazná zmluva - VO - zemný plyn
1/2024
0,00 € Komunál - Servis, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
16. Apríl 2024
Kúpno-predajná zmluva
2/2024
0,00 € DK Profi s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
5/2024
0,00 € DANA K, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
4/2024
0,00 € REFKA, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec