Centrálny register zmlúv

Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Rôzne potraviny
10/2023
41 357,81 € INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie
3/2023
35 548,50 € DANA K s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
9/2023
30 060,00 € REFKA, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Mrazené výrobky
4/2023
19 681,32 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Chladené mäso
5/2023
14 069,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Rôzne potraviny
8/2023
13 073,69 € GRANDFOOD s.r.o ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Rôzne potraviny
6/2023
4 793,28 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
20. December 2022
Zmluva o zájazde - škola v prírode
16/2022
4 149,30 € Cestovná kancelária Vida s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Rôzne potraviny
2/2023
3 730,25 € AG FOOD SK, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2023
Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
7/2023
2 383,04 € TOPEC a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
12. September 2023
Darovacia zmluva
15/2023
300,00 € Nadácia Pontis ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
1. December 2023
Poistná zmluva
18/2023
285,24 € Generali poisťovňa - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
9. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode Rôzne potraviny
06/2022
0,00 € INMÉDIA spol.s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Mrazené výrobky
07/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Chladené mäso
08/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
24. Máj 2022
Dodatok k Rámcovej dohode Rôzne potraviny
09/2022
0,00 € Mirkom plus s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
23. August 2022
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
11/2022
0,00 € Obec Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
14. September 2022
Kolektívna zmluva
12/2022
0,00 € ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
21. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
13/2022
0,00 € ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PO a BOZP
14/2022
0,00 € Mgr.Zuzana Maláriková ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec