Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovacích služieb pre utečencov z Ukrajiny
22/2023 (ID:34/2023)
Doplnená
108 076,50 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
18/2023
172 347,60 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. August 2023
Zmluva o dielo
23/2023 (ID: 40/2023)
202 973,86 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
21/2023 (ID: 35/2023)
Doplnená
323 040,00 € EXCELLENT CD, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
16/2023
Doplnená
420 280,35 € Luxhaus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen