Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci č. KRHZ-BB-VO-408/2022
13/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke obedov
14/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Súkromná škola umeleckého priemyslu
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke obedov
15/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Miriam Barlová
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 05/2021 o dodávke obedov
16/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Ján Pivka
2. Jún 2022
Zmluva o objednaní inzercie
20/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o., vydavateľ časopisu Drevársky magazín Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služby "Študentský časopis - hľadaj školu" - č. HS/22/05/005
21/2022
0,00 € Komensky Viral, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. Jún 2022
Zmluva o dodávke obedov
22/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Jozef Maslík
30. Jún 2022
Darovacia zmluva
26/2022
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, n.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
28/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
36/2022
0,00 € Základná odborová organizácia pri SOŠ drevárskej Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Zmluva o objednaní inzercie
41/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o., vydavateľ časopisu Drevársky magazín Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Zmluva o dodávke technických plynov vo fľašiach číslo 020/2022/MK/SS, S4, CA1
44/2022
0,00 € SIAD Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Dohoda o prenájme priestorov Strednej odbornej školy drevárskej
46/2022
0,00 € Ľubomír Mikulčík Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
47/2022
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
6. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
48/2022
Doplnená
0,00 € Miriam Barlová Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
6. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
49/2022
Doplnená
0,00 € Ján Pivka Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
50/2022
0,00 € Kopervik, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
51/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
52/2022
0,00 € Real Estate Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
53/2022
0,00 € Real Estate Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen