Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
16/2023
Doplnená
420 280,35 € Luxhaus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
21/2023 (ID: 35/2023)
Doplnená
323 040,00 € EXCELLENT CD, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. August 2023
Zmluva o dielo
23/2023 (ID: 40/2023)
202 973,86 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
18/2023
172 347,60 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovacích služieb pre utečencov z Ukrajiny
22/2023 (ID:34/2023)
Doplnená
108 076,50 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
25/2022
82 591,68 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Január 2023
Zmluva o dielo
07/2023
74 067,72 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Rámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
50/2023
52 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. December 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania pre utečencov z Ukrajiny
86/2022
48 750,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. September 2022
Rámcová dohoda
63/2022
43 992,16 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
SOB-33/2023 (27/2023)
43 032,00 € LABTECH, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 12/08/2021
9/2022
41 916,07 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
32/2022
41 714,37 € Chrien, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
45/2022
36 500,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Sponzorská zmluva - dodatok
52/2023
36 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a dovozu teplých jedál
42/2022
35 071,49 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Jún 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania
24/2022
35 000,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
39/2022
Doplnená
34 038,26 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. August 2022
Kúpna zmluva
30/2022
31 949,50 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
34/2022
Doplnená
31 091,16 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen