Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
82/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 504-22-025
83/2022
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 504-18-016
84/2022
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. December 2022
Zmluva č. 07/01/2023/684/RO o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
85/2022
0,00 € Pyroboss, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
87/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Január 2023
Kolektívna zmluva
4/2023
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri SOŠ drevárskej Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 o nájme pozemku
08/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen SVB Lučenecká 15
15. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
11/2023
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Príloha č. 1 k zmluve na zber odpadu prostr. odpad. nádob č. 19248/51
13/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke obedov
17/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ján Petrinec
9. Máj 2023
Čiastková zmluva
20/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Máj 2023
Zmluva o dodávke obedov
22/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ivan Oričný
15. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2023/BB2022
24/2023
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2022D9797-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
25/2023
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
28/2023
0,00 € LUNIT, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
29/2023
0,00 € LUNIT, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
30/2023
0,00 € DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
31/2023
0,00 € BPP spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
32/2023
0,00 € BPP spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
36/2023
0,00 € Real Estate Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen